วสช. รวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ สุราษฎร์ฯ พัฒนาต่อเนื่อง บจธ. ประสานประสานท้องถิ่นร่วมหนุนเสริม

เมื่อวันที่17 -18 พฤศจิกายน 2564 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มอบหมายให้ นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารดิน พร้อมด้วยนายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน และเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนครบวงจร ของวิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 117 ไร่เศษ ที่สมาชิก จำนวน 23 ครัวเรือนทำสัญญาเช่าทำประโยชน์กับ บจธ. และเตรียมการเช่าซื้อในอนาคต พร้อมทั้งประชุมรับฟังความคิดเห็นความต้องการในด้านสาธารณูปโภค และชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก อีกทั้งประสานงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุยเพื่อขออนุญาติก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์การเรียนรู้ส่วนกลาง รวมถึงเตรียมดำเนินการขอบ้านเลขที่อาคารสำนักงานฯ ต่อไป