วสช.ฯแม่สอด คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ

           เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นำโดย นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (ฝ่ายปฏิบัติการ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.33) สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ทางด้านการส่งเสริมอาชีพ การปศุสัตว์ และแนะนำการปลูกผัก ให้สามารนำมาปฏิบัติก่อเกิดรายได้จริง โดย นพค.33  สนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบและต่อเนื่องมานานกว่า 2 ปี
           ทั้งนี้ นพค.33 ได้ส่งวิสาหกิจศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ (หมู่บ้านนอกหน่วยทหารหรือตำรวจ) ซึ่งเป็นการจัดประกวดระดับประเทศ
          สำหรับวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอดแห่งนี้มีเนื้อที่ 58 ไร่ สมาชิก 43 ครัวเรือน 1 ใน 12 วิสาหกิจชุมชนภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ที่ บจธ. เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร