วสช.เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา เตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่ เยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์ จัดBig Event ต้นปีหน้า

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน มอบหมาย นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี พร้อมพบปะหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดตราด ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางหลักกสิกรรมธรรมชาติให้แก่พี่น้องวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาฯ พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นทีตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์รายแปลง นายสรศักดิ์ บุญอำไพ ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอบคุณมากๆที่ บจธ. นอกจากจะสนับสนุนชุมชนเรื่องที่ดินแล้วยังติดตาม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาพัฒนาพื้นที่และให้ความรู้แก่สมาชิกของเรา วันนี้ทุกแปลงเราปลูกแบบผสมผสาน เรามีผลผลิตพื้นที่ออกจำหน่ายมีรายได้แล้ว ปีหน้า เราจะมีผัก ผลไม้ที่ให้ผลผลิตอีกหลายอย่างเลย