วสช.แก้วกล้าเข้าร่วมกิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการจัดบูธการแสดงผลิตภัณแปรรูป ณ ศาลาประชาคมบ้านวังพลับ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2566 เพื่อตรวจเยี่ยมและพิจารณาให้คะแนนการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี