วิสาหกิจชุมชนบ้านดงหลวงกับความมั่นคงทางอาหาร

วสช ดงหลวง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคมหาชน) หรือบจธ. มอบหมายให้นางสาวปณิศรา อุตเรือน เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน และนายอภิชาติ เกียรติโสภณศิริ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลที่ดิน ประเมินทรัพย์สิน การวิจัยและนวัตกรรม บจธ. ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านดงหลวง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการใช้ประโยชน์ที่ดิน การบันทึกภาพถ่ายทางอากาศตรวจสอบพิกัดและผังแปลงที่ดิน และเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยล่าสุดสมาชิกเตรียมเพาะกล้าและเตรียมแปลงนาสำหรับปลูกข้าว ส่วนพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้นยังคงมีทุกแปลง จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ประชุมหารือกับคณะกรรมการวิสาหกิจฯเพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต่อไปเพื่อให้สมาชิก 13 ครัวเรือนมีความพร้อมที่จะทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินเนื้อที่ 53 ไร่เศษกับ บจธ. ต่อไป