สภาเกษตรกรทุกจังหวัดตื่นตัว รับนโยบายบิ๊กป้อม แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้เกษตรกรทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ มอบนายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 ลงพื้นที่ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกร พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจการดำเนินงานของ บจธ. และแนวทางการขอรับความช่วยเหลือของเกษตรกร ที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ โดยร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายปรีชา นุยืนรัมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมฯ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี คณะกรรมการสภาเกษตรกรจังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดฯ ตัวแทนจากทุกตำบลใน 25 อำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และตัวแทนเกษตรกรเดินทางมาเข้าร่วมรับฟัง กว่า 50 คน
นายบุญโจม บุญมาก หัวหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในที่ประชุมหลังจากที่ตัวแทนกลุ่มสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดฯ ได้สอบถามประเด็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือของ บจธ. แล้วสรุปว่า ขอให้ผู้แทนกลุ่มสมาชิกฯ นำข้อมูลที่ได้รับในวันนี้ไปประชาสัมพันธ์ต่อในชุมชนของตนเอง ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ จะรับหน้าที่ในการประสาน รวบรวมรายชื่อสมาชิกเกษตรกรในจังหวัดโดยผ่านความร่วมมือของตัวแทนจากทุกตำบลใน 25 อำเภอ เพื่อจะได้นัดประชุมชี้แจงภารกิจร่วมกับพี่น้องเกษตรกรและหัวหน้าส่วนราชการในระดับท้องถิ่น เพื่อร่วมรับฟังแนวทางการให้ความช่วยเหลือของ บจธ. ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ให้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือของ บจธ. ให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองได้อย่างถูกต้อง
นายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 บจธ. กล่าวว่า ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่จะถึงนี้จะมีการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยได้เชิญให้ บจธ. เข้าร่วมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกร พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจการดำเนินงานของ บจธ. เพื่อให้ผู้แทนเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคเป็นแนวร่วมในการประสานความร่วมมือกับ บจธ. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ