สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙