สัญญาจ้างที่ปรึกษา

สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๐ จ้างที่ปรึกษาสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ ภาคเหนือ โซน ๒ ตามโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้น โดยวิธีตกลง

ไฟล์แนบ

  1. s2003052560 (522.7 KB)