!! สำเร็จอีกหนึ่งชุมชน บจธ. เร่งช่วยชาวบ้านพื้นที่น้ำแดงพัฒนา !!

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) ได้สั่งการให้ บจธ. เร่งช่วยเหลือประชาชนให้มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเอกชน และประชาชนกับรัฐ โดย พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ บจธ. มอบหมายนายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ บจธ. ให้ดำเนินการตามนโยบายและมติคณะกรรมการ

ล่าสุด นายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบอำนาจ เป็นผู้ดำเนินการแทน บจธ. ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ พื้นที่ชุมชนน้ำแดงพัฒนา ต.คลองน้อย อ. ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ที่ บจธ. จัดซื้อที่ดิน 69 ไร่เศษ สมาชิก 37 ครัวเรือน ให้เช่าซื้อและเข้าทำประโยชน์ พร้อมรับโอนกรรมสิทธิ์จากเจ้าของที่ที่ดินและทำสัญญาเช่าซื้อกับสหกรณ์ฯ ในวันที่ 29 มกราคม ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษร์ธานี สาขา พระแสง