หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.แม่สอด สนับสนุนเครื่องจักรกลหนัก เข้าปรับปรุงถนนในพื้นที่ วสช.ศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก แจ้งว่า วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 พ.อ. ยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.แม่สอด จ.ตาก ( นพค.33 สนภ.3 นทพ. ) ได้อนุมัติการใช้เครื่องจักรกลหนัก รถบรรทุกน้ำ และรถบดอัดถนนและให้กำลังพล เข้าปรับปรุงพื้นที่ เป็นวันที่สอง เนื่องจากเส้นทางถนนเข้าโครงการได้รับความเสียหายบางส่วนจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาซึ่งสมาชิกทั้ง 43 ครัวเรือนใช้เส้นทางดังกล่าวอยู่เป็นประจำเพราะมีที่ดินทำกินแปลงรวมเนื้อที่กว่า 58 ไร่ที่มีทั้งพืชผลทางการเกษตรและบ้านพักอาศัยอยู่ด้วย