หมวดการทางทับไทร ร่วมกับเทศบาลโป่งน้ำร้อน และ บจธ. พัฒนาเส้นทางและปรับพื้นที่ วสช.เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายนายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงเส้นทางเข้าพื้นที่วิสาหกิจร่วมกับนายไกรวิทย์ กุลบรรทมศีล หัวหน้าหมวดทางหลวงทับไทร รวมทั้งสมาชิก และยังเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงาน ” บจธ. มอบสิทธิที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน” ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ จะเดินทางไปตรวจราชการและเป็นประธานในงานดังกล่าว หลังจาก บจธ. สนับสนุนที่ดินทำกินเนื้อที่ 77 ไร่เศษ แก่สมาชิก 30 ครอบครัว เมื่อกลางปี 2563 และอยู่ระหว่างทำสัญญาเช่าทำประโยชน์กับ บจธ. ก่อนทำสัญญาเช่าซื้อต่อไป