หมู่บ้านพิมายอุดมสุข บจธ. ใช้ประโยชน์เกือบเต็มพื้นที่ 150 ไร่เศษ ในเวลาไม่ถึง 2 ปี

วันที่ 1-2 มีนาคม 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้นายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน นางสาวศิริพร โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ. นครราชสีมา หรือหมู่บ้านพิมายอุดมสุข เป็นการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนา และความก้าวหน้าการประใช้ประโยชน์ในที่ดินประจำเดือนมีนาคม พร้อมนำผลผลิตจากสมาชิก เข่นผักสลัด กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา ฝรั่ง ปลาส้ม ปลาแดดเดียว ปลาตากแห้ง ไข่เค็ม น้ำอ้อยคั้น แยมมัลเบอรี่ และมะเขือเทศเชื่อมแห้ง มาส่งให้ผู้ที่สั่งซื้อล่วงหน้าอีกด้วย
ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการที่ดินได้ลงพื้นที่บันทึกภาพมุมสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับ ติดกล้อง ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างชัดเจนหลังจากสมาชิกกลุ่มดังกล่าวทำสัญญาเช่ากับ บจธ. เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวนเนื้อที่ 150 ไร่เศษ สมาชิก 45 ครัวเรือน
นี่คือหนึ่งใน 12 พื้นที่ต้นแบบ โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ.