หลายอย่างจะเปลี่ยนไป ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

 

ตลอด2 ปีเศษนับจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. สนับสนุนที่ดินทำกินแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี สมาชิกร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค พลิกฟื้นผืนดินสวนลำไยร้าง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ให้กลายเป็นดินที่มีชีวิต สามารถปลูกพืชผักไม้ผลได้หลากหลายชนิด ด้วยฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับการพัฒนา บริหารจัดการความรู้ใหม่ๆ ของสมาชิก จนลงตัวที่จะทำให้พื้นที่ 77 ไร่เศษเป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ มีรายได้ต่อเนื่อง

วันที่ทุกคนรอคอยและคาดหวังการสนับสนุนทรัพยากรจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังกำลังจะมาถึง นั่นคือการรับมอบที่ดินทำกินอย่างเป็นทางการในงาน “ บจธ. มอบที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน “ จาก พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

2-3 เดือนที่ผ่านมา สมาชิกต่างทุ่มเท เสียสละร่วมกับ บจธ. เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้เห็นความมุ่งมั่น ตั้งใจของเกษตรกรและคนยากจน ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพชีวิต กับที่ดินผืนแรกและอาจเป็นผืนเดียวในชีวิตของหลายคนจนทำให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนมากมาย

ถนนหนทางที่เคยเป็นอุปสรรคในการสัญจรก็มีหน่วยทหารพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอโป่งน้ำร้อน เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลโดยรอบ เข้ามาพัฒนาร่วมกันจนสามารถสัญจรได้สะดวกแล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาวและโป่งน้ำร้อน ก็สำรวจความพร้อมและหลักเกณฑ์การขยายเขตไฟฟ้า

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง ก็ส่งเครื่องจักรหนัก เครื่องมือขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดเจาะหาระดับน้ำใต้ดินที่จะสูบขึ้นมาใช้ทั้ง 2 แปลงแล้ว

พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ บจธ. พร้อมทั้งนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. นายเอก วรรณประทีป รวมทั้งเจ้าหน้าที่ บจธ.  นายอำเภอโป่งน้ำร้อน นายประพิศ ญาณปัญญา และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ต่างสนับสนุน ติดตาม กำกับดูแลการพัฒนาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

อำเภอโป่งน้ำร้อนก็เตรียมตวามพร้อมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประวิตร ที่จะมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และเป็นประธานในงาน “ บจธ.มอบที่ดินทำกินสู่ความมั่นคง และยั่งยืน ”

แม้กระทั่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเองก็สนับสนุนการขุดลอกลำรางเพื่อให้น้ำเดินทางได้ดีขึ้น และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ด้วย

นี่คือภาพส่วนหนึ่งของการบูรณาการความร่วมมือที่แต่ละหน่วยงานมีภารกิจ ทรัพยากรและงบประมาณที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว  เพียงแค่นำออกมาใช้ในพื้นที่ที่ชัดเจนโดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ