หัวหน้าส่วนราชการพื้นที่โป่งน้ำร้อนและบจธ. เตรียมพร้อมในพื้นที่ รับพลเอกประวิตร ตรวจราชการ

วันนี้ ( 18 มกราคม 2566 ) นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน  จ.จันทบุรี พร้อมด้วยนายบุญมี ชะแมบ รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน  นายวันชัย เกษรสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทับไทร และนาย เกรียงศักดิ์ พุทธิสาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ร่วมวางแผนการเตรียมงาน “ บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน “ กับ นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. และเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการที่ดิน ที่ได้รับมอบหมายจากนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. และสมาชิกวิสาหกิจฯ   ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ จะเดินทางไปเป็นประธานในงานดังกล่าวและตรวจราชการในพื้นที่จันทบุรีช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้