อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ บจธ. ร่วมวางกลยุทธ์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในปีงบประมาณ 2568


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพล.ต.ต. คมสัน  สุขมาก ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ.  คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568