อนุกรรมการยุทธศาสตร์ บจธ. พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล 5 ปี

      วันที่ 12 ตุลาคม 2566 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ.  คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2567 – 2571 และทบทวนตัวชี้วัด รวมทั้งค่าเป้าหมายการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567