อนุกรรมการยุทธศาสตร์ ร่วมกำหนดแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชนประจำปี 2567

วันที่ 10 มกราคม 2567 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ.  คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา
1. การประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน (Result Chain และ Ecosystem)

2. การปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เฉพาะรายละเอียดและงบประมาณกิจกรรมจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล GOOD GOVERNANCE)