อนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ ร่วมออกแบบภารกิจการทำงาน บจธ. มุ่งเป้าการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

วันพุธที่ 29 ก.ย. 2564 คณะอนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานระดับพื้นที่  ครั้งที่ 8/2564 ได้มีการประชุม

โดยมี มีพลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ประธานอนุกรรมการ นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด ผอ.บจธ นายชาตรี ทองสาริ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ชั้น 6 บจธ. อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมีวาระเพื่อพิจารณา รายการตรวจสอบการดำเนินโครงการของ บจธ. เพื่อร่วมออกแบบภารกิจการทำงานให้เกิดความคล่องตัว และสามารถตอบโจทย์ความต้องการทางสังคมได้ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของทุกพื้นที่โครงการของ บจธ. ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ