อนุกรรมการฯ บจธ. ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. อนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2567 โดยมีพลเอกสัมพันธ์ ธัญญพืช ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ นายชาตรี ทองสาริ อนุกรรมการฯ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน อนุกรรมการ นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการฯ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference (Zoom) โดยมีวาระเพื่อพิจารณา แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนฯ ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการแก้ไขปัญหากรณีน้ำหลากเข้าสู่พื้นที่โครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ในช่วงบ่ายเวลา 13.30 น.

อนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการนำร่องในพื้นที่นำร่อง4ชุมชน ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2567 โดยมีพลเอกสัมพันธ์ ธัญญพืช ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ นายชาตรี ทองสาริ อนุกรรมการฯ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน อนุกรรมการและเลขานุการฯ นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการฯ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง บจธ. และ 4ชุมชนนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน