อนุกรรมการฯ บจธ. หาทางออกแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะที่ดิน วสช. ฯ ห้วยม่วง จอมทอง เชียงใหม่

          วันที่ 18 ตุลาคม 2566 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ โดยมี พลเอกสัมพันธ์ ธัญญพืช ประธานอนุกรรมการฯ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. พร้อมด้วย อนุกรรมการ และนายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. นายทวุฒิ หลวงแก้ว ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ บจธ. เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการถูกน้ำกัดเซาะในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยม่วงเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และการรังวัดออกโฉนดพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำสัญญาเช่าซื้อต่อไป โดยพื้นที่มีศักยภาพสูง คุณภาพดินดี สามารถทำการเกษตรและประมงได้ ปัจจุบันพื้นที่มีการทำการเกษตรผสมผสาน มีลำไยเป็นพืชหลัก นอกเหนือจากไม้ผลอื่นๆ เช่นมะม่วง อะโวคาโด กล้วย ทุเรียน และพืชผักต่างๆ
          สำหรับวิสาหกิจชุมชน แห่งนี้ มีสมาชิก 14 ครัวเรือน เนื้อที่ 36 ไร่เศษ ได้รับการสนับสนุนที่ดินทำกินจาก บจธ. เมื่อปี 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหลังจากถูกสำนักงานบังคับคดีมีหนังสือให้ออกจากที่ดินของเอกชนภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 หลังจากมีการเข้าไปทำกินในพื้นที่เอกชนมานานกว่า 10 ปี โดยคดีนี้ สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ หรือ สกน. ได้มีหนังสือถึง บจธ. ให้ดำเนินแก้ปัญหา หลังจากเกษตรกรได้ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือไปที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าของที่ดินให้ขยายระเวลาให้เกษตรกรอยู่ในที่ดินจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 และ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ บจธ. ในขณะนั้นได้ลงนามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินผิืนใหม่เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้กลุ่มฯ ได้จัดทำแผน ทำข้อตกลงและทำความเข้าใจกับสมาชิก รวมทั้งหาที่ดินที่เหมาะสมและสมาชิกตัดสินใจร่วมกัน บจธ. จึงไปจัดซื้อและต่อรองราคาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนและทำสัญญาเช่าเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563  ระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมการเช่าซื้อ ผ่อนระยะยาว  30 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3 ต่อปี
#วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยม่วงเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ  #บจธ #ธนาคารที่ดิน