อนุกรรมการฯ บจธ. หาแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ วสช.ฯ ช่องโคพัฒนา พิมาย

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ โดยมี พลเอกสัมพันธ์ ธัญญพืช ประธานอนุกรรมการฯ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. พร้อมด้วย อนุกรรมการ และนายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. นางสาวดารินันท์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ บจธ. เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางและวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอที่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต. รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เสนอมายัง บจธ