อนุกรรมการฯ ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน ในปีงบประมาณ 2566

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน นำโดย พลเอกสัมพันธ์ ธัญญพืช ประธานอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด ผอ.บจธ. อนุกรรมการ นางสาวศิริพร โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพของ บจธ. และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน ในปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก