อนุกรรมการแก้ไขปัญหาเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ ประชุมแก้ปัญหาที่ดินทำกินและหนี้สินอดีตครูที่เป็นสมาชิกเครือข่าย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. พร้อมด้วย นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายปฏิบัติการ) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนาย อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom เพื่อพิจารณาปัญหาที่ดินทำกินและหนี้สินครูที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติในพื้นที่จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ