PG SLOT UFABET BETFLIX88 33CROWN PGSLOT FAFA123 SIAM123 CHANG123 Chang123 UFABET UFABET PG SLOT PG SLOT FUN88 MADAM66 Pragmatic Play pg slot pg slot pg slot Chang123 CHANG123 GOD55 CHANG123 CHANG123 ufabet PGSLOTID fortune mouse
อบรมความรับผิดทางรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรู้เกี่ยวกับวินัย – สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

อบรมความรับผิดทางรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรู้เกี่ยวกับวินัย

      

      

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. โดยกองทรัพยากร
บุคคลร่วมกับกองกฎหมาย จัดโครงการอบรมความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรู้เกี่ยวกับวินัย ให้กับผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ บจธ. ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระรารบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 ทั้งในรายละเอียดของแง่กฎหมาย และในทางปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโทหญิง ภัสสร อิศรเมธางกูร
ผู้อำนวยการส่วนกลั่นกรองคดีและการข่าว กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคกรมสอบสวนคดีพิเศษ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ซักถามข้อสงสัย และร่วมกิจกรรมตอบคำถามด้วย