อำเภอท่ายาง พร้อมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้าร่วมกับ บจธ.

วันนี้ ( วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ) นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (ฝ่ายปฏิบัติการ) พร้อมเจ้าหน้าที่ บจธ. เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายจงรัก เพชรเสน นายอำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี นายเจริญฤทธิ์ จันทร์ทิมา ปลัดอาวุโส นายเอกรินทร์ มาหนุน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง และนายวิชัย สางาม สารวัตรปราบปรามอำเภอท่ายาง เพื่อร่วมกันพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน พร้อมสนับสนุน บจธ. อย่างเต็มที่ จากนั้นได้มอบต้นกล้ายางนา จำนวน 50 ต้น นำไปปลูกในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า บ้านทุ่งโป่ง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นวิสาหกิจที่ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินเนื้อที่ 93 ไร่เศษกับ บจธ. แล้ว ณ ที่ว่าการอำเภอท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี