เกษตรกร จ.ศรีสะเกษ เข้าขอคำปรึกษา บจธ.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. บจธ. แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีเกษตรกรและผู้ยากจน จ.ศรีสะเกษ ประสบปัญหาด้านที่ดินทำกินจากหนี้นอกระบบ
โดยเบื้องต้น บจธ. ได้รับเรื่องเพื่อมาพิจารณาตามเงื่อนไขการช่วยเหลือของ บจธ. ต่อไป