เงิน 500,000 บาท สำหรับเกษตรกรที่มีรายได้น้อยนั้นมันมากเหลือเกิน กับเรื่องราวของแสน็ค ที่ได้รับการช่วยเหลือจาก บจธ.

เรื่องราวของ แสน็ค กับเงิน 500,000 บาท สำหรับเกษตรกรที่มีรายได้จากการทำนา ปลูกผัก นั้น มันมากจนนึกไม่ออกว่าจะหาจากไหนมาใช้หนี้ไถ่ถอนที่ดินทำกินกลับคืนมา
บจธ. ไม่ใช่หน่วยงานแรกหรือหน่วยงานเดียวที่มีภารกิจแก้ปัญหาเรื่องที่ดิน แต่เมื่อเกษตรกรมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และได้รับการจัดสรรงบประมาณมา บจธ. ก็สามารถนำไปแก้ปัญหาได้