เจ้าของที่ดินหลายรายร่วมโครงการที่ดินปันสุข อนุญาตให้เกษตรกร เช่าทำกินบนที่ดินผืนใหญ่ 288 ไร่ อ. แม่สรวย

       วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) หรือ บจธ. มอบหมายให้ นายเอก วรรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. และเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน เข้าพบปะเจ้าของที่ดิน ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ดินปันสุขของ บจธ. ในพื้นที่ ตำบลท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยเจ้าของที่ดินหลายสิบรายยินดีให้ความอนุเคราะห์เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในรูปแบบของการเช่าราคาถูกเพื่อทำเกษตร ในพื้นที่กว่า 288 ไร่ และยังร่วมวางแผนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับ บจธ. เพื่อให้เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมาร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ทำความเข้าใจ ด้วยนั้น สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และ บจธ.ต้องขอขอบคุณนายรัชสณพงศ์ รัตนะ นายก อบต. ท่าก๊อ ที่อำนวยความสะดวกให้ทุกฝ่ายในพื้นที่ได้พบปะกันในครั้งนี้ด้วย
      สนใจร่วมโครงการที่ดินปันสุขลงทะเบียนได้ที่ https://clm.labai.or.th/
สอบถามรายละเอียด : 080-905-0884 / 094-550-9151 / 085-955-9196
ติดตามที่ดินแปลงใหม่ ๆ ทางเพจ ตัวกลางที่ดิน CLM : LABAI