เจ้าท่าเชียงราย สำรวจพื้นที่ วสช.ฯ โยนกนคร เชคแนวทำตลิ่งแม่น้ำคำ ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร บ้านสันต้นเปา ต.โยนก อ.เชียงแสน จ. เขียงราย เปิดเผยว่าวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเขียงราย ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจและชี้แนวจุดที่จะทำตลิ่งแม่น้ำคำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในระยะยาวให้ชาวบ้านในพื้นที่และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ 105 ครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินในโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. เนื้อที่ 416 ไร่ หลังจาก นายรังสรรค์ ไชยพุฒ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลโยนก อ.เชียงแสน จ. เชียงราย ซึ่งเป็นที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจฯ ได้ทำหนังสือขอการสนับสนุนไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำล้นแม่น้ำคำนจนสร้างความเสียหายในพื้นที่บางส่วนเมื่อฤดูฝนที่ผ่านมา