เต็นท์รถหลอก กว่าจะรู้ ป้าสอิ้ง เกือบถูกยึดที่ดิน

ความเสียหายจากการถูกเต็นท์รถหลอก กว่าจะรู้ตัวก็จนกระทั่งมีบริษัทไฟแนนซ์มายึดรอหกล้อ และแก้ปัญหาด้วยต้องนำโฉนดที่ดินไปขายฝาก นำเงินมาจ่ายเพื่อให้ได้รถยนต์คืน แต่ปัญหาใหม่ก็คือดอกเบี้ยและขาดรายได้ ไม่มีเงินผ่อนชำระ สุดท้าย ป้าสอิ้ง เกษตรกรวังน้ำเขียว จึงมาขอความช่วยเหลือที่ บจธ.