“เนื่องในวันดินโลก” “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม” พช.เชียงราย​ ร่วมกับ บจธ.  และ วสช.ศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีจัดกิจกรรม​​เอามื้อสามัคคีเกี่ยวข้าว​​ร่วมกันขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมสร้างการตระหนัก​รู้​คุณ​ค่าดินและน้ำ

นายวิทยา​ ชุม​ภู​คำ​ พัฒนาการ​จังหวัด​เชียงราย​ มอบหมาย​ให้​นางอำไพ​ บัว​ระ​ดก​ ผู้​อำนวยการ​กลุ่​มงาน​ยุทธศาสตร์​การพัฒนา​ชุมชน​ นาง​สุรีย์​ศรี​ แสง​สุวรรณ​ ผู้​อำนวยการ​กลุ่​มงาน​สารสนเทศ​การพัฒนา​ชุมชน​ นาย​ปรีชา​ ปวง​คำ​ ผู้​อำนวยการ​กลุ่​มงาน​ส่งเสริม​การพัฒนา​ชุมชน​ นาง​เครือ​วรรณ​ สดใส​ ผู้​อำนวยการ​กลุ่​มงาน​ประสาน​และ​สนับสนุน​การ​บริหารงาน​พัฒนา​ชุมชน​ ทีมงานพัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​จังหวัด​เชียงราย​ และ​วสช.ศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรี จังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรม​เอามื้อสามัคคี​ เกี่ยวข้าว​ ในพื้นที่​โคกหนองนา​ CLM​ ดอยอินทรีย์​ (พื้นที่​ต้นแบบ​การพัฒนา​คุณภาพ​ชีวิต​ตามหลัก​ทฤษฎี​ใหม่​ประยุกต์​สู่​โคก​หนอง​นา​โมเดล) ตำบล​ดอยฮาง​ อำเภอเมือง​เชียงราย​ จังหวัด​เชียงราย​โดยมีพระอาจารย์​วิบูลย์​ ธัมมเตโช​ ที่ปรึกษา​เจ้าอาวาส​วัด​พุทธ​อุทยาน​ดอย​อินทรีย์​ และผู้เข้าร่วม​การอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกิจ​กรรม​
กิจกรรม​ในวันนี้นับเป็น​ส่วนหนึ่ง​ในการสร้างการตระหนัก​รู้คุณค่า​ของดินและน้ำเนื่องใน​วันดินโลก ประจำ​ปี 2566​ (World Soil Day 2023) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รวมทั้ง​เป็น​การน้อมนำพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” มาสู่การพัฒนา​คุณภาพ​ชีวิต​ประชาชน​ และพัฒนาพื้นที่​ ดูแล​รักษาดิน​และน้ำ​ให้มีคุณ​ภาพ​ ให้เกิดการพัฒนา​พื้นที่​อย่าง​สมดุล​ให้เกิดความ​ยั่งยืน​ต่อไป​
นอกจาก​นี้ กิจกรรม​เอามื้อสามัคคี​ในวันนี้​ เป็น​ส่วนหนึ่ง​ของการอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ​ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง​สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​เชียงราย​จัด​ขึ้น​ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติศาสตร์พระราชาดอยอินทรีย์เชียงราย วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์​ บ้านห้วยกีด หมู่ที่ 1 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย​ มาตั้งเเต่​วันที่​ 29​ พฤศจิกายน​ 2566​ เพื่อให้เกิดผู้นำการพัฒนา (Change Leader) ที่อยู่ในชุมชน และนำการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน และนำไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการ