พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เข้าพบปะเยี่ยมเยือนวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ผศ.ดร.จิตต มงคลชัยอรัญญา ประธานกรรมการบริหาร บจธ.
นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รอง ผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และเจ้าหน้าที่ บจธ. ร่วมเดินทางเข้าพบปะเยี่ยมเยือนวิสาหกิจชุมชนเชียงราย
อุ่นไอรักษ์ พื้นที่ตำบลริมกก จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นสมาชิกที่ได้รับการช่วยเหลือจาก สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน )หรือ บจธ. ภายใต้โครงการต้นแบบการ
บริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร เป็นการรวมกลุ่มเพื่อขอเช่าที่ดินของ บจธ. จำนวน 69 ไร่ ในพื้นที่ ตำบลริมกก จังหวัดเชียงราย รวมสมาชิกที่ได้รับประโยชน์กว่า 200 ราย
โดยกลุ่มมีแนวคิด “ทำการเกษตรผสมผสาน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ มุ่งให้สมาชิกผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อใช้บริโภคภายในกลุ่ม และส่งออกสู่
ตลาดภายในและภายนอกจังหวัดในอนาคตต่อไป”