“เราจะเล่าเรื่องในหลวง 2 นาทีได้อย่างไร”

บจธ. ร่วมประชาสัมพันธ์ "เราจะเล่าเรื่องในหลวง 2 นาทีได้อย่างไร"
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดทำโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ