เรื่องราวของป้าก้อย ที่ผ่านความทุกข์ยากจากหนี้นอกระบบ

หนี้นอกระบบเป็นปัญหาใหญ่ และทำให้หนี้ครัวเรือนสูงกว่าความเป็นจริง เป็นหนี้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของประเทศ และทำให้เกษตรกรจำนวนมากต้องสูญเสียที่ดิน หากช่วยเหลือได้ทันก็ทำให้ที่ดินไม่ต้องหลุดมือ
ป้าก้อยคือคนที่ผ่านประสบการ์นั้นมาแล้ว