เรื่องราวของป้าน้อย เกือบต้องเสียหลักประกันคือที่ดินจากการกู้เงิน

เรื่องราวของป้าน้อย เกือบต้องเสียหลักประกันคือที่ดินจากการกู้เงินไป ข้อดีของการมีที่ดินคือเป็นทรัพย์สินที่มั่นคง เคลื่อนย้ายไม่ได้ และสามารถใช้ประโยชน์แบบไม่จบสิ้น
ที่ดินยังทำให้เกิดรายได้ ผลิตอาหารเลี้ยงชีพ และทำให้แปลงเป็นเงินได้ด้วย และเหตุนี้เองทำให้หลายคนใช้ที่ดินเป็นหลักประกันในการกู้เงิน
ป้าน้อยก็เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของ บจธ.