เรื่องราวของเกษตรกรจาก อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ที่ บจธ. ช่วยเหลือไถ่ถอนโฉนดที่ดิน

เรื่องราวของเกษตรกรจาก อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ที่ บจธ. ช่วยเหลือไถ่ถอนโฉนดที่ดิน ก็เกือนจะเสียที่ดินไปเช่นกัน การจำนอง จำนำ ขายฝากโฉนดที่ดิน ซึ่งมักจะเป็นหนี้นอกระบบสถาบันการเงิน เป็นช่องโหว่ทางกฏหมายให้เจ้าหนี้เอาเปรียบลูกหนี้ คิดดอกเบี้ยสูงและทำให้ลูกหนี้จำนวนมากต้องสูญเสียที่ดินไป