เรื่องราวของ “ป้าตุ่ย” เกษตรกร อ.โนนไทย ในวันยากลำบากเพราะที่ดินทำกินจะหลุดมือ

ในวันยากลำบากเพราะที่ดินทำกินจะหลุดมือจากการขายฝาก และดอกเบี้ยสูงจนไม่สามารถแบกภาระไหว
“ป้าตุ่ย” เกษตรกร อ.โนนไทย ได้ที่ดินคืนมาและใช้ทำมาหากินจนถึงวันนี้ ยอมรับว่า บจธ. มีคุณค่าความหมายต่อเกษตรกรจริงๆ