เรื่องราวของ “ลุงสมชาติ” จาก ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ที่เกือบสูญเสียที่ดินผืนสุดท้ายของชีวิต

 

(เกือบ) ไม่เหลือที่ดินผืนสุดท้าย
เรื่องราวของ “ลุงสมชาติ” จาก ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ที่เกือบสูญเสียที่ดินผืนสุดท้ายของชีวิต