เรื่องราวของ ลุงเสริฐ กับการเป็นหนี้ในวัย 70 กว่าปี ทำให้ที่ดินที่นำไปเป็นหลักทรัพย์เงินกู้ก็พลอยจะหลุดมือไปด้วย

เรื่องราวของ ลุงเสริฐ กับการเป็นหนี้ในวัย 70 กว่าปี เป็นปัญหาใหญ่ โชคดีที่ลุงเสริฐมีที่ดินทำกิน เมื่อถึงคราวจำเป็นก็แปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้ แต่ปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยหลายอย่าง ทำให้ลุงเสริฐไม่มีกำลังพอจะผ่อนชำระหนี้ได้ ที่ดินที่นำไปเป็นหลักทรัพย์เงินกู้ก็พลอยจะหลุดมือไปด้วย สุดท้ายก็มาถึง บจธ. ที่เข้าไปช่วยปลดภาระให้