โครงการตลาดกลางที่ดิน ณ วิสาหกิจชุมชนผลูกพืชผักอินทรีย์ขามหนองต่อ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นำโดย นายสมชาย นุชธานี ผู้อำนวยการกองการตลาด พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปมอบสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ในที่ดินขนาด 19-0-79 ไร่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยมี ผู้นำกลุ่มคือ ผู้ใหญ่บ้านสมพร พิมมะสอน ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชผักอินทรีย์ขามหนองต่อ เป็นตัวแทนรับมอบสินเชื่อ