โคราชพร้อมขยายผล ต่อยอด บจธ. โมเดลที่พิมาย แก้ปัญหาที่ดินทำกิน 32 อำเภอ

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ กล่าวในการแถลงข่าว บจธ.มอบที่ดินทำกิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมอิมพีเรียล โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช กล่าวถึงการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน โดยการสนับสนุนจากรัฐบาล และ มอบหมายสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. ดำเนินการ และสามารถบริหารจัดการที่ดินทำกินโดยเฉพาะพื้นที่วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ที่ใช้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทาง
“ จังหวัดนครราชสีมาจะใช้โมเดล บจธ. ไปแก้ปัญหาที่ดินทำกินในจังหวัดทั้ง 12 อำเภอ จะให้หน่วยงานในจังหวัดไปต่อยอด ทั้งเรื่องอาชีพ และวิธีการใช้ประโยชน์ เราจะทำงานแบบบูรณาการกันอย่างใกล้ชิด “ นายสมเกียรติ กล่าว
ขณะที่นายกุลพัชร กล่าวว่า บจธ. บริหารจัดการที่ดินแบบแปลงรวม โดยมียุทธศาสตร์สำคัญโดยการใช้พื้นที่และเกษตรกรเป็นตัวตั้ง มีกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิกับทุกหน่วยงานก่อนจัดซื้อที่ดิน เกษตรกรจะมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน และนำเงินงบประมาณมาจัดซื้อที่ดิน
“พิมายเป็นตัวอย่างที่ดี เกษตรกรเสียค่าเช่าไร่ละ 300 บาทต่อปี ถ้าทำสัญญาเช่าซื้อก็จะเสียดอกเบี้ยถูกมาร้อยละ 3 เรามีต้นแบบแบบนี้อีกหลายที่ เราจึงเตรียมผลักดันกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานที่ถาวรเพื่อแก้ปัญหาที่ดิน “ นายกุลพัชรกล่าวและกล่าวขอบคุณจังหวัดนครราชสีมา ที่เข้าใจการทำงานของ บจธ. เพราะ บจธ. ทำงานหน่วยงานเดียวไม่ได้ ต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานเป็นสิบ เราจะใช้เป็นแนวทางในการทำงานในทุกวิสาหกิจ
บจธ. ให้ความช่วยเหลือจัดซื้อที่ดินตามที่กลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันในนามวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ. นครราชสีมา เป็นที่ดินทำกินในรูปแบบแปลงรวมเนื้อที่ 150 ไร่เศษ สมาชิก 45 ครัวเรือน ในรูปแบบสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 2-3 ปี แล้วจึงเปลี่ยนเป็นสัญญาเช่าซื้อ เป็นดำเนินการในรูปแบบใหม่ ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่มีอยู่แล้ว
โดยวันที่ 27 ธันวาคมนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะมาเป็นประธานในงาน “ บจธ. มอบสิทธิที่ดินทำกิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ…. ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. แล้ว และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนมกราคม 2565 นี้อีกด้วย