ไม่มี บจธ. ก็หมดหนทางสำหรับลุง วิสูติ เพ็ชรักษ์

เรื่องราวของครอบครัวเกษตรกรชาว อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับคดี และใกล้จะถูกยึดที่ดิน โดย บจธ. ประสานงานกับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยเหลือได้ทันเวลา
“คิดไม่ออกแล้ว ไม่รู้จะไปไหนแล้ว ความหวังสุดท้าย ตัดสินใจเขียนทูลเกล้าถวายฎีกาถึงพ่อหลวง ร.9”
“ขอขอบคุณ บจธ. มากๆที่เข้ามาช่วยเหลือ ลุงดีใจมากๆ หันไปที่ไหนก็ไม่มีใครช่วยได้ อยากให้ บจธ. ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต่อไป