2 ปี กับชีวิตเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

เรื่องราวของ ป้าสุดใจ เข็มเพชร และป้าบัวรอง ผิผ่วนนอก สมาชิกวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ที่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินจาก บจธ.