2 ปี สถานการณ์โควิด สมาชิกวิสาหกิจฯ บจธ. รับมืออย่างไร (ตอน 1 )