คำขอบคุณของ เตือนใจ สายเหง้า วสช.รวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ จ.สุราษฎร์ธานี