ที่ดินผืนแรกของ อดิศร สมาชิกชุมชนน้ำแดงพัฒนา จ.สุราษฎร์ธานี