บจธ. จัดกิจกรรมประชุมบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น พื้นที่นำร่องท่ากอม่วง ลำพูน