บจธ. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง นำร่องภาคใต้