บจธ. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง ภาคเหนือ