“บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคง ยั่งยืน” โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี